Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Új jelszó kérése

Hírek

Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Elérhetőségünk

 1133 Váci út 114.
Árpád híd metró közelében

Hétfő-Péntek 9-18

+36-30/34-36-937
boltpatronpartner.hu

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a patronpartner.unas.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Patron Trade Kft ~ PatronPartner

Székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 146.

Levelezési cím: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 146.

Üzlethelyiség címe: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.

Képviselő neve: Pálinkás László György

Cégjegyzékszám: 01-09-976838, bejegyezve: 2011/12/2

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23758625-2-42

Közösségi adószám: HU23758625

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: K&H 10409015-50526549-72491001

IBAN számlaszám: Adja meg!

E-mail cím: bolt@patronpartner.hu

Telefonszám: +36-30/34-36-937

Fax:

3. A honlapon folytatott tevékenység

Tintapatronok, tonerkazetták, egyéb irodatechnikai eszközök, kellékanyagok forgalmazása.

 

A honlapon bemutatott Brother, Canon, Cartrix, Epson, EzPrint, Hewlett Packard, Kyocera, Lexmark, Maxell, Minolta, Oki, Olivetti, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Xerox illetve egyéb márkájú termékek nem OEM, azaz nem a nyomtató gyártója által előállított termékek, kivéve ahol ez az eredeti / gyári vagy OEM jelzővel külön meg van adva.

Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.); 
151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról;
45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét. Például:

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Felhasználó minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Felhasználó által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
Felhasználó a „Megrendelés”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. 

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató minden esetben papíralapú számlát vagy személyes vásárlás esetén gépi nyugtát állít ki. A papíralapú számlát a termékkel együtt bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. Előre utalás opció esetén a kiállított számláról pdf formátumban nyomtatási képet küld az utalás indításához. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie vagy a rendelés leadása ELŐTT vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

5.6. Fizetés

Honlapunkon keresztül a következő fizetési módok érhetőek el:

5.6.1. Előre utalás

Előre utalás esetén Szolgáltató a készleten lévő termékekről pdf formátumban számlát küld Felhasználó részére. Felhasználó kötelessége a számla befogadása után a feltüntetett összeg hiánytalan elutalása a számlán látható számlaszámra. Szolgáltató számláján történt jóváírást KÖVETŐEN történik az áru kiadás illetve átadása a futárszolgálat részére.

5.6.2. Utánvét

Lehetőség van a termék átvételével egyidejűleg rendezni a kiszállított termékek ellenértékét. Ilyenkor kiszállítástól függően a futárszolgálatnak vagy Pick Pack Pont esetén a szerződött partnernek történik a termék ellenértékének kifizetése. Amennyiben a termék átvételekor a csomagolás sérült vagy vélelmezhetően sérült a benne szállított termék, úgy minden esetben vegyenek fel jegyzőkönyvet a termék átvételekor.

5.6.3. Készpénzzel az üzletünkben

Lehetőség van a termék átvételével egyidejűleg üzletünkben rendezni a termékek ellenértékét. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy üzletünkben kizárólag készpénzzel tudnak fiizetni.

 

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

Webáruházunkban történt rendelés leadásakor az alábbi átvételi lehetőséget választhatja:

5.7.1. Trans-o-Flex futárszolgálat

Szerződött partnerünk a Trans-o-Flex futárszolgálat. A Webáruházban megrendelt és készleten lévő termékeket a lehető leggyorsabban igyekszünk eljuttatni vásárlóink részére.  Munkanapokon a délig beérkezett rendeléseket – amennyiben készleten van – még ugyanazon a napon átadjuk a futárszolgálatnak. Partneri szerződésünk értelmében a termékek 99%-át a következő munkanapon kiszállítják ügyfeleink részére.  Kérjük amennyiben előre láthatóan a jelzett munkanapon nem tartózkodik a regisztráció során megadott címen, úgy mielőbb jelezze részünkre, hogy intézkedni tudjuk egy másik címre vagy későbbi időpontra történő szállítás ügyében. Probléma esetén a termékkel kapcsolatosan cégünk tud eljárni a futárszolgálat irányában, így ilyen esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkon keresztül. Ha a futár a megadott címen nem talál senkit értesítést hagy, és következő munkanapon újra megkísérli a termék kiszállítását. A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!


Szállítási díjak:
Futárszolgálattal utánvét esetén egységesen +1800 Ft.
Futárszolgálattal előre utalás esetén +1200 Ft, de br. 50 000 Ft felett cégünk ezt a díjat teljes egészében átvállalja.
Szállítási határidő átlagosan 1 munkanap amennyiben készleten van a keresett termék.
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta.

5.7.2. Pick Pack csomag

Szerződött partnereink a Lapker Zrt. A Webáruházban megrendelt és készleten lévő termékeket a lehető leggyorsabban igyekszünk eljuttatni vásárlóink részére. 
Munkanapokon a délig beérkezett rendeléseket – amennyiben készleten van – még ugyanazon a napon átadjuk a futárszolgálatnak. Partneri szerződésünk értelmében a termékek 99%-át a következő munkanapon kiszállítják Budapesten és környékén, vidékre további +1 munknap. 
A kiválasztott Pick Pack Ponton 1 hét áll rendelkezésre a termék átvételére, ezt követően visszaküldik hozzánk. Kérjük amennyiben előre láthatóan a jelzett időpontig nem tudja átvenni, de rövid időn belül igen, úgy mielőbb jelezze részünkre, hogy intézkedni tudjuk a termék visszaküldésének késleltetése ügyében.
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti az átvételi ponton jegyzőkönyv felvételét, mert a termék átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!
Szállítási díjak:
Pick Pack Ponton történő átvétel esetén +900 Ft.
Szállítási határidő átlagosan 1 munkanap Budapesten és környékén, vidékre további 1 munkanap, amennyiben készleten van a keresett termék.
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta.

5.7.3. Személyes átvétel

Személyes átvételre kiskereskedelmi üzletünkben van lehetőség (1097 Budapest, Táblás utca 36-38.). 
Nyitva tartási idő: 
Hétfő-Péntek 9-15 óra között.
Üzletünkben kizárólag készpénzzel fizethet. Bankkártyás fizetésre nincs mód, helyette előre utalási lehetőséget tudunk biztosítani.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-nak megfelelően a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés e) pontja alapján nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog gyakorlása a lezárt csomagolású gyári kellékanyag tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

7. Szavatosság

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

7.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
― a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy ― a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy ― a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Kormányrendelet 1. melléklet 29. pontja értelmében az irodatechnikai berendezések 10.000,-Ft- ot
meghaladó eladási ár feletti, új tartozékai és alkotórészei tekintetében áll fenn kötelező jótállás. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
A fenti esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jelen ÁSZF 7 .3.1. pontjának figyelembevételével vállal jótállást. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget,  a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben
a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

7.3.1. Kompatibilis (utángyártott) kellékanyagokra:

A tonerek, tintapatronok esetében hibás működésnél, szükség van egy "tesztoldal"-ra amit a hibás patronnal nyomtattak! A terméket a próbanyomattal együtt üzletünkben bevizsgálás után díjmentesen cseréljük. Nem cserélhető az a nyomtatókellék mely töltöttségi szintje 75%-nál alacsonyabb (25%-nál többet nyomtattak vele), ezt minden esetben súly alapján is vizsgáljuk. 

Nem minősül garanciális problémának: A kompatibilis (utángyártott) tonerek, tintapatronok esetében előfordul, hogy nem helyesen jelzi a patron telítettségét a nyomtató, de ettől függetlenül a nyomtatás működik. (Ez elsősorban az új Epson nyomtatóknál merül fel).
Kompatibilitások, kapacitások jelölése mindenkor a gyártó cég által közzétett adatok alapján vannak megadva. Ezek tájékoztató jellegűek, pontosságáért és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

7.3.2. Eredeti kellékanyagokra vonatkozó garancia:
a) Eredeti Hewlett Packard kellékekre vonatkozó garancia:
Garanciális ügyintézés leírásához kattintson ide A HP a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 12 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti
garanciális igényét az alábbi szervizeknél.
Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz csereigazolást ad és ennek birtokában cseredarabot adunk Önnek.
A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék, melynek nincsen külön csomagolása).
Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.
(06 1) 382-1111
HP Márkaszerviz: www.hp.hu/vevoszolgalat
b) Az eredeti Epson kellékanyagokra vonatkozó garancia A folyamat a következő. Az Epson a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 6 hónapig vállal garanciát a termékeire. Vagyis a hivatalos márkaszerviz a készüléket átveszi (a komplett készüléket nem csak a kellékanyagokat), és amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű
használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!
A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával valamint a termék eredeti csomagolásával.
Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.
ASC Magyarország Irodagépjavító Kft. 

c) Az eredeti Lexmark kellékanyagokra vonatkozó garancia:
A Lexmark a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 3 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti  garanciális igényét az alábbi szerviznél.
Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot! 

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával.
Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.
Profi Szerviz Központ
1044 Bp. Külső Váci út 123
Lexmark ügyfélszolgálat:
A felhasználói hibabejelentések kezelésére a Lexmark Képviselet munkanapokon 8-18 óráig online (lexmark_hu@ceemark.com) és telefonos (1-288- 0097) helpdesk szolgáltatást üzemeltet.
Munkatársaink igyekeznek a felmerült hibákat a felhasználóval közösen ily módon elhárítani, illetve amennyiben erre nincs lehetőség, tájékoztatást adnak a felhasználó számára legközelebbi szervizpontokról.
d) Az eredeti OKI kellékanyagokra vonatkozó garancia: 
Az OKI a kellékanyagokra a vásárlástól számított 3 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél.
Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot! 
A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeticsomagolásával (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék, melynek nincsen külön csomagolása).
Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.
Profi Szerviz Központ
1044 Bp. Külső Váci út 123
e) Az eredeti Panasonic kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása
A Panasonic a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 3 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!
A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék, melynek nincsen külön csomagolása).
Tekintettel arra, hogy szükség lehet a nyomtató beszállítására is a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudod érvényesíteni.
Profi Szerviz Központ
1044 Bp. Külső Váci út 123
Tel.: 06-1- 814-80- 80
f) Az eredeti Xerox kellékanyagokra vonatkozó garancia:
A Xerox a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 6 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél. Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!
A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával.
Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.
Központi Szerviz
1044 Budapest, Ezred u. 16.
(Külső-Váci út 123. Europe Center)
Xerox ügyfeleinek fenntartott szervizvonal: +36 (1) 814 8560
Xerox ügyfeleinek fenntartott e-mail cím: xerox@psc.hu
7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Patron Trade Kft
Üzlethelyiség címe: 1097 Budapest, Táblás u. 34-36.
E-mail cím: info@patronpartner.hu
Telefonszám: +36-30/ 34 36 937

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Patron Trade Kft ~ PatronPartner

Üzlethelység: 1097 Budapest, Táblás u. 34-36.

Telefonszám: +36-30/34-36-937

E-mail cím: bolt@patronpartner.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.
9. Egyéb

9.1. ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a következő címen érhető el: http://patronpartner.unas.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.03.01.

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a PatronPartner webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webárház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.


A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatáslátogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.
A Felhasználót az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok:
- tájékoztatás személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adathelyesbítési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 25 napon belül válaszol.
A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A cookie-k felhasználásáról
A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.
A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A Cookie-kkal összefüggésben az adatkezelés háttere és jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik, az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

A regisztrációval kapcsolatban az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik, az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani.

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Megrendelés, számlázás
A megrendeléssel kapcsolatban az adatkezelés háttere és jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik, az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Felhasználó hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.


Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Google AdWords
Webshopunkban felhasználjuk a Google AdWords érdeklődésen alapuló hirdetésmegjelenítési rendszert. A rendszer nem tárol személyazonosításra alkalmas adatokat (név, telefon, e-mail stb.), sem ún. érzékeny adatokat (felnőtt tevékenységekre irányuló érdeklődés – pl. alkohol, szerencsejáték, pornográfia, felnőtt társkeresés –; politikai hovatartozás; szakszervezeti tagság, hovatartozás; vallás vagy vallásos meggyőződés; negatív pénzügyi állapot vagy helyzet; egészségügyi és orvosi adatok; 13 év alatti gyermek státusz; vélt vagy valós bűnelkövetés).

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Információk" oldalon.
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el, melynek megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest,
Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Átvételi lehetőségek

Webáruházunkban leadott rendelését az alábbi módokon tudja átvenni

 • Személyes átvétel az Árpád hídnál:

  Üzletünkben azonnal megveheti termékeinket a "kék" metró Árpád hídi állomása közelében. Ajánlott a rendelését interneten is leadni, így garantált, hogy a terméket félrerakjuk az Ön nevére, és a megrendeléstől számított 3 munkanapig fenntartjuk.


  Cím: 1133 Bp., Váci út 114.

  Nyitva: hétfő-péntek 9-18 óráig.
  A rendeléskor megadott emailen keresztül értesítjük, ha a termék készletünkön van, és félretettük Önnek.


  Nagyobb térképre váltás • Pick Pack Ponton történő csomagátvétel:

    Országszerte több mint 400 helyen, hírlapárusnál (Relay ill. Inmedio), OMV és AVANTI benzinkutakon is átveheti a rendelt terméket. A délig leadott rendelését Budapesten a rendelést követő 2. munkanaptól, vidéken a 3. munkanaptól lehet átvenni, melyről értesítést fog kapni a megadott email-címen. A szolgálatatás díja 900 Ft. További részletek partnerünk
  honlapján

  Kérjük legkésőbb 3 napon belül vegye át a csomagját, vagy küljdön egy értesítést, hogy mikorra tervezi az átvételt, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a hírlapárus visszaküldi a csomagját. • Házhozszállítás futárszolgálattal:
    Utánvétes csomag esetén a délig elküldött rendelését 2 munkanapon belül kiszállítja a futárszolgálat, amennyiben készleten van a termék. Előre utalás esetén kiállítjuk a számlát, és email-en elküldjük. A csomagot azt KÖVETŐEN adjuk át a futárszolgálatnak, mihelyst számlánkon jóváírásra kerül a jelzett összeg. (Általában az utalást követő munkanapon érkezik meg a számlánkra, így csak ezt követően tudjuk indítani a csomagot.) A szolgáltatás díja utánvét esetén br. 1800 Ft, előre utalás esetén br. 1200 Ft.


    Előre utalás esetén amennyiben rendelésének értéke meghalajda a br. 50000 Ft összeget, eltekintünk a házhozszállítás díjától. Szállítmányozó partnerünk a Trans-O-Flex Hungary Kft.
  Elérhetőségeik
    és a DPD Hungária Kft.
  Elérhetőségeik
Garanciális útmutató

Nyomtató kellékekre vonatkozó jótállás:A nyomtató kellékek nem tartoznak a jogszabály szerint jótállási kötelezettség alá!

Ennek ellenére cégünk jótállást vállal rájuk az alábbiak figyelembevételével:For use (utángyártott) kellékanyagokra:A tonerek, tintapatronok esetében hibás működésnél, szükség van egy "tesztoldal"-ra amit a hibás patronnal nyomtattak! A terméket a próbanyomattal együtt üzletünkben bevizsgálás után díjmentesen cseréljük. Nem cserélhető az a nyomtatókellék mely töltöttségi szintje 75%-nál alacsonyabb (25%-nál többet nyomtattak vele), ezt minden esetben súly alapján is vizsgáljuk.

Nem minősül garanciális problémának: A foruse (utángyártott) tonerek, tintapatronok esetében előfordul, hogy nem helyesen jelzi a patron telítettségét a nyomtató, de ettől függetlenül a nyomtatás működik. (Ez elsősorban az új Epson nyomtatóknál merül fel). Kompatibilitások, kapacitások jelölése mindenkor a gyártó cég által közzétett adatok alapján vannak megadva. Ezek tájékoztató jellegűek, pontosságáért és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!
EREDETI KELLÉKANYAGOKRA VONATKOZÓ GARANCIÁKEredeti HP kellékekre vonatkozó garancia:

Garanciális ügyintézés leírásához kattintson ideA HP a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 12 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szervizeknél.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz csereigazolást ad és ennek birtokában cseredarabot adunk Önnek.A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék, melynek nincsen külön csomagolása).

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

(06 1) 382-1111

HP Márkaszerviz: www.hp.hu/vevoszolgalat/Az eredeti Epson kellékanyagokra vonatkozó garancia


A folyamat a következő. Az Epson a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 6 hónapig vállal garanciát a termékeire. Vagyis a hivatalos márkaszerviz a készüléket átveszi (a komplett készüléket nem csak a kellékanyagokat), és amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával valamint a termék eredeti csomagolásával .

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

ASC Magyarország Irodagépjavító Kft.

1107. Bp. Fogadó utca 4.

Tel.: 06-1-886-49-31

Kattintson ide: www.asc.co.huAz eredeti Lexmark kellékanyagokra vonatkozó garancia:A Lexmark a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 3 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával.

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

Profi Szerviz Központ

1044 Bp. Külső Váci út 123

Tel.: 06-1-814-80-80

Kattintson ide: www.profiszerviz.huLexmark ügyfélszolgálat:

A felhasználói hibabejelentések kezelésére a Lexmark Képvislet munkanapokon 8-18 óráig

online (lexmark_hu@ceemark.com) és telefonos (1-288-0097) helpdesk szolgáltatást üzemeltet. Munkatársaink igyekeznek a felmerült hibákat a felhasználóval közösen ily módon elhárítani, illetve amennyiben erre nincs lehetőség, tájékoztatást adnak a felhasználó számára legközelebbi szervizpontokról.Az eredeti OKI kellékanyagokra vonatkozó garancia:Az OKI a kellékanyagokra a vásárlástól számított 3 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék, melynek nincsen külön csomagolása).Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

Profi Szerviz Központ

1044 Bp. Külső Váci út 123

Tel.: 06-1-814-80-80

Kattintson ide: www.profiszerviz.huAz eredeti Xerox kellékanyagokra vonatkozó garancia:A Xerox a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 6 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél. Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával.

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

Központi Szerviz

1044 Budapest, Ezred u. 16.

(Külső-Váci út 123. Europe Center)Xerox ügyfeleinek fenntartott szervizvonal:

+36 (1) 814 8560

Xerox ügyfeleinek fenntartott e-mail cím:

xerox@psc.huPanasonic kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírásaA Panasonic a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 3 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék, melynek nincsen külön csomagolása).Tekintettel arra, hogy szükség lehet a nyomtató beszállítására is a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudod érvényesíteni.

Profi Szerviz Központ

1044 Bp. Külső Váci út 123

Tel.: 06-1-814-80-80

Kattintson ide: www.profiszerviz.hu